top of page

FÖRETAGSMASSAGE

Fördelen med massage på företag är att de anställda gynnas hälsomässigt och företaget tjänar i det långa loppet ekonomiskt genom att erbjuda detta.

Massage räknas som friskvård och är därmed avdragsgiltigt enligt skatteverket.

En del av fördelarna för dig som arbetsgivare är:

- Färre sjukskrivningar.

- Lägre kostnader för sjukfrånvaro.

- Ökad produktivitet.

Samt de fördelar för dig som anställd är:

- Minskad stress.

- Färre skador samt smärtor.

- Friskare och piggare.

Verkar detta intressant så kontakta mig gärna via mail eller telefon för mer information!

  • Facebook
  • Instagram
försäkringsbolag
certifikat
bottom of page